RTM och vacuuminjicering

RTM (Resin Transfer Moulding)

 är en av de mest rationella och kostnadseffektiva processerna som finns för avancerade fiberkompositer. Vi har utvecklat vår RTM- och vacuum-injiceringsprocess mot ännu bättre kvalitet, kostnads-effektivitet och kapacitet.

Det som kännetecknar produkter tillverkade med vår RTM-teknik är:

  • Hög måttriktighet
  • Hög ytfinish
  • Mycket hög hållfasthet och styvhet
  • Hög repeterbarhet/likformighet
  • Hög produktionskapacitet
  • Hög kostnadseffektivitet
Typiska produktionshastigheter är 5-50 detaljer per dag beroende på storlek och antal kaviteter i formverktyget.

Vacuuminjicering

 används för större komponenter, typiskt ca 2x2 m eller större.

Både RTM and vacuuminjicering är helt slutna processer och är därmed mycket miljövänliga, både för arbetsmiljön såväl som för den yttre miljön.