Röntgenbord

Carbonia´s vidareutvecklade RTM-teknik används för att producera röntgenbord och operationsbord med extremt hög hållfasthet och röntgentransparens.

Industristandard för röntgentransparensen hos röntgenbord ligger på en Aluminiumekvivalebns på mellan 0,7 och 1,5 mm Aluminium. Carbonias röntgenbord ligger på ca 0,5-0,6 mm Al.

En hög röntgen- transparens medger att man kan reducera röntgenstrålningens intensitet vilket ger bättre avbildningar samt mindre strålningsrisken för läkare och annan arbetande personal.