Production technology

Cost-effective manufacturing

Production technology

Cost-effective manufacturing

Production technology

Cost-effective manufacturing

Production technology

Cost-effective manufacturing

Previous slide
Next slide

What makes us unique

Carbonnia's production concept

Vi använder CAD / CAM och styrda processer så långt  det är möjligt i samtliga processsteg. Detta förhållningssätt medför oöverträffad repeterbarhet, kvalité och kostnadseffektivitet. Vi har alla processer i huset från:

RTM (Resin Transfer Moulding)

RTM är en av de mest rationella och kostnadseffektiva processerna som finns för avancerade fiberkompositer. Vi har utvecklat vår RTM- och vacuum-injiceringsprocess mot ännu bättre kvalitet, kostnads-effektivitet och kapacitet. Typiska produktionshastigheter är 5-80 detaljer per dag beroende på storlek och antal kaviteter i formverktyget.

Our processes

Our advantages